Obnovení činnosti DDM Strážnice

 V souladu s Metodickým pokynem MŠMT O ochraně zdraví a provozu středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 obnovuje DDM Strážnice svou činnost – činnost zájmových kroužků v omezeném provozu od pondělí 11. 5. 2020.

          Zájmové kroužky budou fungovat v omezeném rozsahu do maximálně 15 účastníků (za předpokladu, že učebna splňuje rozestupy daného počtu účastníků) a za splnění nutných hygienických podmínek.

          Účastník se bude moci zájmového vzdělávání zúčastnit při splnění následujících podmínek:
1) odevzdá čestné prohlášení (nutno odevzdat při první schůzce na každý kroužek zvlášť)
2) bude vybaven rouškou na pohyb po budově (a dalších společných prostorách) + sáček na uložení roušky
3) nebude povolen vstup rodičů, zákonných zástupců do budovy DDM, předání účastníků vedoucímu kroužku proběhne u vchodu před budovou.

          Ve všech prostorách i učebnách bude zajištěna desinfekce a účastníci zájmového kroužku budou povinni ji použít.

         Bližší informace k jednotlivým kroužkům Vám poskytnou telefonicky pracovníci DDM.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Roman Zemánek, ředitel

Ke stažení:

čestné prohlášení

metodický pokyn

metodika KHS

 


 

REPORTÁŽE Z NÁMI POŘÁDANÝCH AKCÍ

Doprovodný  program

DĚTSKÁ STRÁŽNICE

                                              
     

  

     LÉTO S DOMEČKEM   

    

NÁHODNÉ FOTOGRAFIE Z NAŠÍ  AKCE


 

REPORTÁŽE Z NÁMI POŘÁDANÝCH AKCÍ

Doprovodný  program

DĚTSKÁ STRÁŽNICE

                                              
     

  

     LÉTO S DOMEČKEM   

    

NÁHODNÉ FOTOGRAFIE Z NAŠÍ  AKCE


 

Všechna práva vyhrazena DDM Strážnice 2008 ... Grafické zpracování a redakční systém: IDEX.cz